Find a job

CCTV Privacy Notice

Notificare de prelucrare a datelor cu caracter personal

Sistem de camere de securitate

 

1.    Cine suntem:

BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul social în România, jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 77, clădirile A-F, et. 4, număr de ordine în Registrul Comerțului: J12/3396/2007, cod unic de înregistrare: 22201773 este o companie înregistrată în România responsabilă cu dezvoltarea programelor IT.

2.    Date personale pe care le prelucrăm:

BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT S.R.L este un operator de date cu caracter personal. Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs. prin intermediul sistemului de camere:

  • Imagine video ce vă poate surprinde.

3.    De ce avem nevoie de ele:

Avem nevoie de datele dvs personale pentru următoarele motive:

În interesul nostru legitim de a ne proteja bunurile, angajații și clienții dorim să prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

  • Imagine video stocată 30 de zile – avem nevoie de aceste informații pentru ca în caz de incident să putem asista autoritățile în eforturile de rezolvare a incidentului.

4.    Cum prelucrăm datele:

Datele dumneavoastră cu caracter personal din cadrul filmărilor sunt prelucrate în cadrul companiei BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT S.R.L. situată în România. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc pe un sistem DVR la care nu au acces decât un număr limitat de persoane, folosind cont și parolă individuale.

Acces la aceste date mai pot avea persoane din cadrul companiei PP Protect, companie ce acționează în calitate de persoană împuternicită pentru BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT S.R.L. pentru mentenanța și operarea sistemului de camere.

Aceste persoane au fost train-uite privind responsabilitățile lor și partajează datele cu autoritățile doar conform unei proceduri aprobată intern.

Înregistrările nu includ date audio, monitorizarea este in direct, nu se utilizează tehnologii de recunoaștere facială.

5.    Cât timp păstrăm datele cu caracter personal:

Datele din sistemul de stocare sunt păstrate pentru o perioadă de 30 de zile după care sunt distruse. Dacă există o solicitare de restricționare a prelucrării datele vor fi arhivate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Persoana vizată care a depus solicitarea de restricționare va fi informată înainte de ridicarea restricției.

6.    Care sunt drepturile dumneavoastră:

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal aveți mai multe drepturi pe care vi le puteți exercita scriind un mail la Emma.McMahon@ppb.com.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal – aveți dreptul să solicitați acces la datele dumneavoastră cu caracter personal stocate în sistemul de stocare al organizației. Pentru acest lucru vă rugăm să ne indicați în solicitare data, ora aproximativă și locul în care ați fost filmat de sistemul de camere de securitate, precum și alte informații care să ne ajute la identificarea dumneavoastră. Veți primi o copie digitală a înregistrărilor dar în care imaginile cu alte persoane vizate precum și datele cu caracter personal ale altor persoane vor fi anonimizate.

Dreptul de rectificare, dreptul de ștergere al datelor cu caracter personal – după 30 de zile, termenul legal de răspuns, aceste date vor fi distruse automat dacă nu există alte solicitări ale autorităților competente.

Dreptul de restricționare al prelucrării datelor cu caracter personal – aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în special pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Pentru acest lucru vă rugăm să ne indicați în solicitare data, ora aproximativă și locul în care ați fost filmat de sistemul de camere de securitate, precum și alte informații care să ne ajute la identificarea dumneavoastră. Datele dumneavoastră vor fi arhivate și vor fi prelucrate doar cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru

Dreptul la opoziție – aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru acest lucru vă rugăm să ne contactați la Emma.McMahon@ppb.com.

Dreptul la portabilitatea datelor – acest drept nu se aplică pentru datele cu caracter personal prelucrate de către sistemul de camere de securitate.

Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactați la Emma.McMahon@ppb.com.

Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail Emma.McMahon@ppb.com. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată.

De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro pentru depunerea plângerilor.

Latest vacancies


View all jobs